Evenemang

Skapelser i tid och otid

på Sjungaregården, Granö
Att med handen och hjärtat låta skapelser formas till glädje för såväl mig själv som för andra. Med bilder och fysiska alster visar Birgitta Ricklund sin väg till glädjen i att få snickra.

Birgitta är född och uppvuxen i Saxnäs, Marsfjäll och har sedan 2002 drivit företaget Ricklunds Möbelhantverk där hon tillverkar 1700-tals möbler, restaurerar antiktiviteter och skapar utsmyckningar till svenska kyrkor och offentliga lokaler. För personlig räkning skapar Birgitta produkter från brädan i björk till utsmyckade gåvor med sniderier, bildhuggeri, svarvat och formskuret. Utsmyckning och dekorationer som består av att para det samiska formspråket med den hyvlade brädan.

Dörrarna öppnar 18.00, föreläsning från 19.00.