Strömdahla.jpg
Göra Shopping Gårdsbutiker

Strömdahla

Strömdahla är ditt lokala slakteri i Västerbotten.

Vår verksamhet genomsyras av respekt och kvalitet; respekt för djuren som inte behöver uppleva långa restider och stress inför slakt, respekt för våra kunder som bemöts på ett personligt och flexibelt sätt, respekt för bygdens bönder som bidrar till öppna landskap och ett levande län. Tack vare detta kan vi leverera köttprodukter av mycket hög kvalitet.

Vi värnar det lokala!

Här kan du köpa lokalt kött.