Vindelns Business Week
07 Oct Vindelns Fritidscentrum

Vindelns Business Week

Evenemang Mässor

Vindeln Business Week är en mötesplats där eleverna får interagera och träffa bygdens lokala företagare samt representanter från kommunala verksamheter och andra organisationer. En vecka för framtid, yrken, valmöjligheter och entreprenörskap.

Beskrivning

Vindelns kommun, med näringslivet som initiativtagare till Vindeln Business Week, har under det senaste året tagit ett helhetsgrepp kring entreprenöriellt lärande som en röd tråd där de arbetar på flera olika nivåer inom kommunen, inte bara i den dagliga verksamheten i skolan.

Tillfällen (<% occasionResult.length %>)

7 October 08:00 - 13:00