Manjaurån04FotoSvenPerman.jpg
Fiska i Vindelälven
Fiska i Vindelälven
Göra Aktiviteter Fiske

Fiska i Vindelälven

En av landets få oreglerade storälvar och dessutom ett riksbekant sportfiskevatten. Förutom harr kan du också få lax och öring på kroken. Forsarna i Vindeln, från Renforsen och nedströms, är bra fiskeplatser. Att betrakta denna vilda älv från någon av de många fina rastplatserna är en stor naturupplevelse.

Laxen återfinns ofta längre ut i älvfåran och kräver skeddrag eller wobbler på 20–50 gram. Harren hugger på det mesta.

Öringen stryker ofta kring stränderna under kvällarna, och förutom flugor är exempelvis skeddrag på 10–20 gram användbara. Hela älven har bra fiske, men nämnas kan Bäckaforsens långa flugfiskesträcka liksom Vindelälvens många biflöden.

I nedre delen av älvområdet finns t ex Manjaurån, som har ett bra bestånd av harr, öring, gädda och abborre. Mer information om fiskevårdsområden längs med älven och var du köper fiskekort finns på hemsidan som är länkad.