Snöskovandring
Snöskovandring
Snöskovandring
Snöskovandring
Göra Aktiviteter Äventyr, sport

Snöskovandring

Hur många olika sorters snö finns det och vad är dess kännetecken? Vad gömmer sig under snön och vilka växter kan leva här? Tillsammans med en erfaren naturguide och med snöskor på fötterna är det enkelt att utforska skogen, även om det är ett snödjup på två meter.

By getting out into nature with snowshoes on your feet, the opportunity to go up for steeps and explore the forest is quite unhindered, even if it is a snow of two meters.