Vindeln

Vindelforsarnas Naturreservat

Vindelälven – oreglerad, vild och vacker. Med artrika stränder, fantastiska strövområden. Och med sin välbesökta Konst i Kvarn-utställning.

 

Nationalälven

Vindelälven är en av landets fyra oreglerade Nationalälvar, och vid Vindelforsarna inom Vindelälvens Naturreservat kan du beskåda några av älvens största och mest storslagna forsområden. Under högvattenperioden i mitten av juni är forsarna som mäktigast. Men området bjuder dig på fantastiska naturupplevelser året om, fast i olika skepnader. 

Konst i Kvarn 

Här finns flera populära strövområden med grillplatser och skärmskydd, bland annat den 5 km långa stigen Forsarna Runt, som är tillgänglig och framkomlig även med rullstol och barnvagn.

På Kvarnområdet finner du Degerfors Qvarn, som byggdes redan år 1888. Konst i Kvarn är en sommarutställning i Degerfors Qvarn, som startades i början av 90-talet och nu vuxit till en kulturell attraktion som lockar mer än 15 000 besökare varje sommar. Utställningen pågår vanligtvis under 6-7 sommarveckor, med start midsommardagen fram till i början av augusti. Under denna tid visas ett drygt 50-tal utställares verk.

Kontakt

Konst i Kvarn                                                                                    
+46(0)73-0440337
[email protected]
www.konstikvarn.com

 

Naturen

På sträckan mellan Renforsen och Degerforsen är Vindelälven oerhört vacker. Här finns flera typer av natur som är speciella för älvdalgången. Dessutom finner du ett flertal spår efter hur människan har använt älven genom tiderna, exempelvis ett 30-tal lämningar efter flottningsepoken, Degerfors kvarn och en återuppbyggd vadmalsstamp.

Vindelälvens stränder är mer artrika än stränderna längs reglerade älvar som exempelvis Umeälven. Dessutom finns det längs stränderna tydliga zoner för olika växttyper från stranden och in i skogen.

På östra sidan kantas forsarna av nipor och älvterrasser med lövskog och blandskog, medan den västra sidan har ett planare landskap där tall dominerar. Här kan du bland annat hitta Västerbottens landskapsblomma, Kung Karls spira.